Blog
Çalışan Bağlılığı

360 Derece Değerlendirme ile Çalışan Bağlılığını Arttırma Yolları

By
Onur Ilkoz
January 30, 2024
5 min read
Share this post

Bir kuruluşu bulunduğu noktadan daha ileri taşımanın kritik unsurlarından biri çalışan bağlılığıdır. Hem performans yönetimine hem de çalışan bağlılığını değerlendirmeye ve geliştirmeye katkı sunan en iyi araç ise, 360 derece geri bildirim sistemidir. 360 derece değerlendirme, bir çalışanın etkileşim içerisinde olduğu yöneticisinden, meslektaşlarından, astlarından, müşterisinden vb. dahil olmak üzere birden fazla paydaştan girdi toplayan çalışan performans değerlendirme yöntemidir.  Peki sizce çalışan bağlılığını artırmaya 360 derece değerlendirme nasıl katkı sunar? 

  • 360 derece değerlendirme sayesinde çalışanlar öz farkındalık diye nitelendirdiğimiz kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varırlar. Güçlü yönlerinin farkına varan çalışan daha da motive olacak, zayıf yönlerini geliştirmeye çalışacak ve böylece yüksek üretkenlik sağlayarak şirkete bağlılığı artacaktır.
  • Çalışanlar zayıf yönlerini güçlendirmek ve kendilerini geliştirebilmek için şirkette kendilerine uygun gelişim ve eğitim programlarını seçerek yüksek performans gösterecek ve şirketine sadık kalacaktır. Üretebilen ve kendini olumlu dönüştürebilen çalışan aynı zamanda şirketin de yenilik yapmasına katkı sunacaktır. 
  • 360 derece değerlendirme sayesinde çalışanlar ve ekip üyeleri zayıf yönlerini geliştirmek amacıyla iletişim kurarak iş birliği içinde olacaklardır. Bu iş birliği ve iletişim de çalışanların motivasyonlarını ve işyerine bağlılıklarını artıracaktır. 
  • Çalışanların işten ayrılmalarının nedenlerinden birinin de seslerinin duyulmaması ve yeterince dinlenilmemesidir. 360 derece geri bildirim sonucunda yöneticiler çalışanlarının sözlerine uygun aksiyonlar aldıklarında çalışanlar dinlenildiklerini ve önemsendiklerini hissedecekler, şirkete bağlılıkları artarak şirketin büyümesine daha çok katkı sağlayacaklardır.
  • 360 derece değerlendirme sadece çalışanlar için olmayıp liderleri ve yöneticileri de kapsadığından onların da zayıf yönlerini görmelerine ve iyileştirebilmelerine yardımcı olur. Hem yöneticilerin değerlendirilmesi hem de birçok kaynaktan birden fazla görüş alınması sayesinde adil bir değerlendirme süreci söz konusu olacak, bu da çalışan bağlılığını artıracaktır.

Yukarıda da anlattığımız üzere çalışan bağlılığına ve şirketinize 360 derece geri bildirimle katkı sunmak istiyorsanız: 

  • Öncelikle doğru soruları sormakla işe başlayın. 
  • Şirketinizin kültürüne, stratejisine ve hedeflerine uygun yetkinlikleri belirleyin. 
  • Her uzmanlık alanı için davranışlar tanımlayarak anketin sonuna geliştirilebilecek yetkinliklerle ilgili açık uçlu sorular ekleyin.
  • Çalışan bağlılığını artırma noktasında 360 derece geri bildirimi kullanırken, dikkat edilmesi gereken unsur sıklıktır. Çalışanlarınızdan düzenli ve sık geri bildirim toplayın. Unutmamak gerekir ki Gallup çalışmasında, diğer çalışanlara kıyasla yüksek düzeyde bağlılık gösterenler “geçen hafta içinde” anlamlı geri bildirim alan çalışanlardır. Sizler de çalışanlarınızın sık geri bildirimde bulunmasını ve bağlılıklarının artmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Katkıda Bulunanlar
Onur Ilkoz
CEO
Haber bültenine abone olun
Abone olarak bizim ile kabul edersiniz Gizlilik Politikası.
Paylaş

Güçlü etkileşim platformumuzu deneyimleyin

Platformumuzun kuruluşunuza nasıl fayda sağlayabileceğini görmek için bir demo talep edin veya ücretsiz deneme başlayın.

Güçlü etkileşim platformumuzu deneyimleyin
Blog

Related Blog Posts

Stay updated with our latest blog posts.

Bilgilendirici ve İlham Verici Haberlerle Güncel Kalın: Blogumuza Abone Olun

En yeni bilgileri ve trendleri kaçırmayın. Blogumuza abone olarak profesyonel yolculuğunuzu besleyecek bilgi, ipucu ve ilhamın tadını düzenli olarak çıkarın.

Kaydol'a tıklayarak Şartlar ve Koşullarımızı kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.