Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncelleme: 17 Kasım, 2023

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Bebek Mah. İnşirah SK. No:13/8, Beşiktaş 34467 İstanbul adresinde mukim Buddy Yönetim ve Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.  (kısaca “BUDDY” olarak anılacaktır) ile Buddy Uygulaması’na üye olmak için işbu Sözleşmede yer alan şartları ve hükümleri kabul eden “Kullanıcı” arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

2. Tanımlar

İşbu sözleşmede büyük harfle başlayan kelimeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

İlgili Mevzuat: İşbu Sözleşme çerçevesinde ya da işbu Sözleşme kapsamındaki hizmet ve/veya servislere ilişkin yürürlükte bulunan ilgili tüm yasa, yönetmelik, ikincil mevzuat ve/veya her türlü idari ve yasal düzenlemeyi,

Buddy Uygulaması: İnternet erişimi bulunan akıllı mobil cihazlara yüklenerek ve Kullanıcı’nın, uygulama üzerinden talep edilen bilgileri iletmesi ile kullanılan, Üye İşyerleri ve onların kayıtlı kullanıcılarının Buddy’nin sunduğu performans yönetimi ve değerlendirmesi Servisleri’nden yararlanmayı sağlayan, Üye İşyerleri ve kullanıcılarının geribildirim alma, verme, performans takibi, raporlama, rozet, puan ve ödül kazanma aktiviteleri ile ilgili içeriklerden haberdar edilmesini sağlayabilen bir mobil uygulama servisidir.

Kullanıcı: BUDDY ile işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni akdederek Buddy Uygulaması’na üye olan kişiyi,

Üye İşyeri: BUDDY ile akdettiği ayrı bir Kullanım (Lisans) Sözleşmesi çerçevesinde Buddy Uygulaması müşterileri, hizmet ve/veya servis kullanımına yönelik Buddy Uygulaması’na dâhil olmuş şirket ve kurumları,

Üye İşyeri Platformları: Üye İşyerleri’nin hizmet sunumuna ilişkin süreçlerini gerçekleştirdiği Üye İşyerleri’ne ait bilgi sistemleri altyapısı, kullanmakta olduğu İK uygulamaları, internet sitesini, mobil uygulamasını veya herhangi bir platformu,

Üye İşyeri Servisleri: Buddy Uygulaması içinde sözkonusu üye şirkete sunulan hizmet/servisleri,

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, Buddy Uygulaması’na ve bağlantılı olduğu sistem ve/veya altyapıya ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla BUDDY’nin kontrolü haricinde ve BUDDY’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olayları, ifade eder. İşbu Sözleşme’de yer almayan tanımlar ve kısaltmalar İlgili Mevzuat’ta belirtilen anlamları taşıyacaktır.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcı’nın BUDDY tarafından geliştirilen Buddy Uygulaması’ndan faydalanmasına ilişkin şartların ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Kullanıcı, Buddy Uygulaması’na üye olarak, tek bir uygulama aracılığıyla bireysel ve ekip arkadaşlarının performansına ve kariyer gelişimine dair verilerine, Üye İşyerleri’nin sunduğu ödül, yan hak, raporlar ve diğer bazı insan kaynakları hizmetlerine erişme, bu hizmetlerden yararlanma ve uygulama içerisinde yer alabilecek diğer hizmetlere ulaşma imkânına sahip olur.

4. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kendisine gönderilen email link’i vasıtasıyla Buddy mobil uygulaması üzerinden Buddy Uygulaması’na üye olabilir. Her Buddy Uygulaması kullanıcısı, BUDDY ile yapmış olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

5. Hizmetler

Buddy Uygulaması kullanıcılarına internet ortamında ve mobil cihazlarda (Telefon, tablet) geri bildirim alma-verme, performans yönetimi süreçlerinin takibini yapma, iş arkadaşları ve iş gereği iletişimde bulundukları müşteri ve tedarikçi ilgili kişileri ile paylaşımda bulunma, çalıştıkları firma kurumsal süreç yazılımı ile entegre olunması durumunda, kurumsal iş süreçleri yazılımı, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile veri alışverişi yapma ve buna ilişkin sair hizmetleri sunar.

6. Buddy Uygulaması Kullanıcı Sistemi

Her Buddy Uygulaması kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği, çalıştığı Buddy Uygulaması müşterisi firma (Üye İşyeri) sistem yöneticisinin ya da ilişkide olduğu bir başka firma (Üye İşyeri) sistem yöneticisinin daveti ile kendi adına kayıtlı bir "e-posta" adresi üzerinden kayıt olur. Kişisel bilgiler ve
"şifre" bilgileri kullanıcının kendisi tarafından doldurulur.Kayıtlı e-posta adresi her üyeye özeldir ve aynı e-posta adresi ile birden fazla üyelik yapılamaz.

Her kullanıcının Buddy Uygulaması üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Buddy Uygulaması sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

"Şifre" sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Buddy Uygulaması, talep üzerine kullanıcının Buddy Uygulaması sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması
tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Buddy Uygulaması şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
Buddy Uygulaması, kullanıcının vereceği ticari elektronik ileti izni kapsamında kullanıcılarını yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Buddy Uygulaması, verilecek ticari eletkronik ileti izni kapsamında kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil
olmak üzere kullanıcıların Buddy Uygulaması sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilecek ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

Buddy Uygulaması sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri hakları, Buddy Uygulaması kullanıcısının bağlı olduğu Buddy Uygulaması müşterisi firmaya (Üye İşyeri) aittir. Sistemin bireysel olarak kullanımında, bu haklar Buddy Uygulaması kullanıcısına aittir.

7. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Buddy Uygulaması hizmetlerinden yararlandığı sırada,Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Buddy Uygulaması’da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,bu hallerde Buddy Uygulaması üyeliğinin sona erebileceğini;

Buddy Uygulaması sistemine kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü
işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Buddy Uygulaması tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Buddy Uygulaması'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

Buddy Uygulaması hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Buddy Uygulaması ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Buddy Uygulaması müşterisi firma (Üye İşyeri) ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Buddy Uygulaması'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, kötüye kullanım tespit edildiğinde Buddy Uygulaması’nın paylaşımı yayınlamama hakkı olduğunu;

Buddy Uygulaması' da sunulan hizmetlere Buddy Uygulaması tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Buddy Uygulaması'un uğrayabileceği mahkeme tarafından hükmedilen zararı karşılamayı;

Kullanıcı verilerinin, BUDDY ve/veya Buddy Uygulaması’nın kusurundan kaynaklı haller hariç, yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Buddy
Uygulaması'un sorumlu tutulamayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararasıanlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;

Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıklarının genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğrafların gizlilik niteliğinin ortadan kalktığını ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edileceğini;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların Buddy Uygulaması sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

Buddy Uygulaması sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım
neticesinde BUDDY’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı mahkeme tarafından hükmedilen tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde BUDDY’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil
fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Buddy Uygulaması üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksızveya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Buddy Uygulaması'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri mevzuata aykırı şekilde kayıt etmemeyi ve/veya yaymamayı, kötüye kullanmamayı; beyan, taahhüt ve kabul eder.

8. Buddy Uygulaması'na Tanınan Yetkiler

Buddy Uygulaması kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı, Buddy Uygulaması içerisinde konumlandırılan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafikvb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Buddy Uygulaması’nın, Kullanıcının bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğu tamamen BUDDY’dedir, Buddy Uygulaması sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Kullanıcı’yı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

BUDDY tarafından Buddy Uygulaması internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Buddy Uygulaması sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanılmaktadır. Çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olup, bunlar kullanıcıların Buddy Uygulaması’da gezinmesine olanak sağlamakta ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Buddy Uygulaması, kullanıcının kendi tercihine bağlı olarak Buddy Uygulaması üzerinden ancak Buddy Uygulaması sistemi dışındaki web-sitelerine geçişine imkan sağlayabilir.

Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Buddy Uygulaması'nın sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

Buddy Uygulaması, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Böyle bir durumda söz konusu maddeler ve Sözleşme, Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından onaylandığı ilk tarihten itibaren geçerli olacaktır.

9. Kişisel Verilerin Korunması

BUDDY, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve EK-1’de yer alan “BUDDY Veri Koruma Politikası” açıklamalarında belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir.

BUDDY, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, İlgili Mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile birlikte BUDDY’in 6698 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, kişisel verilerinin 6698 Sayılı kanunda ve İlgili Mevzuat’ta yer alan hukuki sebeplerin/düzenlemelerin yanında iş geliştirme, reklam faaliyetleri sürdürme, analitik faaliyetler yürütme, hizmet kalitesi sağlama, Buddy Uygulaması’nın operasyonelliğini devam ettirme, izinsiz ve hileli kullanımları tespit etme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere “Buddy Veri Koruma Politikası” kapsamında işlenebileceğini kabul etmektedir.

BUDDY “Buddy Veri Koruma Politikasında” yer alan amaçlarla ve İlgili Mevzuat’a uygun olarak yurt içinde üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda aktarabilecektir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin BUDDY’in anlaşmalı olduğu yurt içinde bulunan üçüncü kişi veya kuruluşlarda, işbu Sözleşme’de yer alan amaçlarla ve İlgili Mevzuat’a uyumlu olarak saklanabileceğini ve bu saklama amacıyla sınırlı olarak işlenebileceğini kabul eder.

Şu kadar ki BUDDY, kişisel bilgilerin yukarıdaki madde hükümleri uyarınca aktarılacağı bu üçüncü kuruluşların (“Veri Aktarılan Kişiler”) 6698 Sayılı Kanun başta olmak üzere kişisel verilere ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranmasını temin etmek münhasıran BUDDY’nin yükümlülüğündedir.

Veri Aktarılan Kişiler tarafından gerçekleştirilen bir kişisel veri ihlali halinde BUDDY, Kullanıcıya karşı, Veri Aktarılan Kişiler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu, böyle bir durumda Kullanıcının doğacak her türlü zararını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

BUDDY’nin bu maddede ve BUDDY Veri Koruma Politikası’nda belirtilen yükümlülükleri ve kişisel verilere ilişkin sır saklama yükümlülüğü bu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonar da süresiz olarak devam eder.

10. Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Buddy Uygulamasına ilişkin bütün içerik, veritabanı, arayüz, tasarım, metin, imge, kodlar ve benzeri tüm bileşenler BUDDY’e ait olup, Kullanıcı, mezkur bilgi, içerik ve verileri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Buddy Uygulaması’na erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Kullanıcı; BUDDY’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar ve işlemler yapamaz veya hazırlayamaz.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, sisteme kayıt olduğu tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı’nın, üyelik kaydı yapması ile üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kayıtsız ve şartsız kabul ettiği anlamına gelir.

13. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

14. Diğer Hükümler

15.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen Buddy Uygulaması kullanımından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez veya kiralayamaz.

15.2. İşbu sözleşme ile Taraflara tanınan hakların tam ve zamanında kullanılmamış olması ilgili Tarafın söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

15.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkânsız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.

EK:1 BUDDY VERİ KORUMA POLİTİKASI

BUDDY, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere, İlgili Mevzuat uyarınca size ait kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş olup kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini kabul eder.

BUDDY Buddy Veri Koruma Politikası, Kişisel Verilerinizin, BUDDY tarafından nasıl ve hangi amaçla işlendiğini ve korunduğuna dair bilgi kazanmanız ve mümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikasının Kapsamı

İşbu Veri Koruma Politikası sadece Buddy Uygulaması dâhilindeki kişisel verileri kapsamakta olup, BUDDY’in kontrolü dışındaki uygulamalar, Üye İşyerleri’ne ait iletişim kanalları, web siteleri ve platformlar aracılığıyla toplanan bilgileri, Üye İşyeri Siteleri’nin, uygulama üzerinden topladığı bilgileri veya kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üye İşyerleri’nin kendi web siteleri ya da sair kanallar yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden BUDDY sorumlu değildir.

Tanımlar

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Verileriniz hangi yollarla elde edilmektedir?

Verilerinizi toplamaktaki temel amacımız size güvenli, kesintisiz, verimli veözelleştirilmiş bir hizmet/servis sağlamaktır. İlgili Mevzuat’ta yer alan hükümler haricinde, BUDDY ve BUDDY adına hareket eden hizmet sağlayıcılar, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan izin kapsamında ve izin verilen şekilde sizinle ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır. Verilerinizi, aşağıdaki yöntemleri kullanarak toplamaktayız:

Üye İşyeri ve Kullanıcı Tarafından Doğrudan Temin Edilen Veriler:

Bu veriler, Kullanıcıların Uygulama’yı kullanmaları öncesinde veya sırasında, Kullanıcıların kendilerinin ve/veya Üye İşyerleri’nin doğrudan BUDDY’e sunmuş oldukları Kişisel Verileri ifade eder. Bu Kişisel Veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından BUDDY’e verilen tüm kişisel verileri kapsar.

Uygulamayı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: BUDDY’in sunduğu hizmet sırasında, Uygulama vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Verilerin toplanmasına ilişkin olarak hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığına dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır? BUDDY’in topladığı veriler, kullandığı hizmetler ve özelliklere bağlıdır ve işbu başlık altında, BUDDY tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı soyadı, e-mail adresi ve iletişim adresi, kullanıcıların üyelik bilgileri, varsa Uygulama için kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları,

Demografik Veriler: Kullanıcılar tarafından sağlanmış olması halinde,doğum tarihi, yaş, cinsiyet, tercih edilen dil, meslek bilgileri.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Uygulama tarafından gerçekleştirilebilecek memnuniyet anketi ya da benzer anket sonuçları, çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla
cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerik konusunda bilgi tutulmaksızın hangi tür mesajlar (text, video vb.) gönderildiği, aktif olunan zaman aralıkları, takip edilen servislerin neler olduğu, Uygulama ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulama’ya son giriş tarihi ve Uygulama kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler ile Kullanıcılar bakımındanvarsa diğer servisler nezdinde toplanan ödül programlarına ilişkin
analitik veriler,

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgiliverileri kapsar. Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verisi ile birlikte yakındaki baz istasyonları ve Wi-Fietkin noktalarını tanımlayan veriler ve IP adreslerinden çıkarılan
konum verileri ile gezinti verileri buna dahildir.

Puan, Rozet Kazanım Verileri: Kullanıcıların uygulamayı kullandıkları süreçte kazandıkları parasal ve parasal olmayan yan hak kapsamındaki kazanım verileri

Cihaz Verileri: Cihaz markası, Cihazın işletim sistemi, Telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi

KVKK’nın ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen Anonim Veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Veri Koruma Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Toplanan Veriler Ne Şekilde Kullanılmaktadır? 

Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir. Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetleringeliştirilmesi, yürütülmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, şirket içi değerlendirme, promosyon ve fırsat bildirimi, hizmet analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, uygulama üyeliğinin başka cihazlara taşınabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, iş geliştirme amaçlarıyla
işlenmektedir.

Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, İş geliştirme, mevcut servislerin kullanılabilirliği, pazarlama, reklam, profilleme,
denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi ve hizmet kalitesinin kullanım alışkanlıklarına göre iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak ve Kullanıcının tercih etmesi halinde, Konum temelli servislerin sunulması, konum bazlı fırsat ve kampanyaların sunulması, denetimi ve kontrolü amacıyla işlenmektedir.

Uygulamaya giriş yapan kullanıcıların Uygulama için servis satın alan Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi,
iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol amacıyla işlenir.

Uygulamanın üzerinde çalışacağı cihaz ile optimum kullanım deneyimi sağlaması ve kullanılan dil ile uyumlu şekilde çalışmasını temin etmek amacıyla işlenmektedir.

İş geliştirme ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kullanım alışkanlıkları ile izinsiz ve hileli kullanımın tespit edilmesi için söz konusu veriler kullanılmaktadır. Bu verilerin işlenmesine yönelik
olarak kesinlikle iletişim izlenmesi gibi bir amaç bulunmamaktadır.

Kullanıcıların talep etmesi durumunda, Kullanıcıların iletişimlerinin yedeklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yedekleme verileri kapsamında, Kullanıcıya gelen ve kullanıcı tarafından gönderilen mesajlar sadece kullanıcının talebi durumunda arşivlenecektir. Kullanıcılar, yedekleme özelliğinin kullanmak istediklerinde, yedekleme verilerine erişim sağlayabilecektir.

Kullanıcıların, Uygulamayı yükledikleri cihazda kayıtlı olan kontaklarından hangilerinin Uygulamayı kullandığına ilişkin tespit yapılabilmesi için işlenmektedir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir? Yukarıda detayları verilen Kişisel Veriler, Türkiye’de bulunan veri depolama merkezlerinde işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve KVKK kapsamında kurulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Veri Koruma Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilindeişlenecektir.

Konum Verilerinin İşlenmesi: BUDDY, Kullanıcı tarafından toplanan konum verilerini, Kullanıcı'nın cihaz ayarlarına bağlı olarak, hassas veya yaklaşık konum verileri de dahil olmak üzere, Kullanıcı'nın konum tabanlı hizmetler için verdiği onay doğrultusunda işler. Konum verileri KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenecek ve işlenme sebebi ortadan kalktığında silinecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi: BUDDY, Kullanıcıların özel nitelikli kişisel verilerini ancak kanunlarda izin verilen hallerde, Kullanıcıların açık rızası doğrultusunda ve hizmetler kapsamında zorunlu olması halinde işleyecektir. Kullanıcılar'ın özel nitelikli kişisel verileri, Kullanıcı tarafından verilen rıza, kanundan doğan hak ve yükümlülükler ile hukuki gereklilikler kapsamında, burada belirtilen kullanım şartları dahilinde ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı hizmetlerin sunulması amacıyla işlenecektir. BUDDY, özel nitelikli kişisel verilerin toplandıkları amaç için gerekli olmadıkça işlenmemesini sağlayacak, özel nitelikli kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması: BUDDY, Uygulama'nın yürütülmesini ve iyileştirilmesini sağlamak, yeni hizmetler geliştirmek ve kullanıcılara daha fazla imkân sunmak, Üye İşyerleri'nin ve BUDDY'nin iletişim ve pazarlama faaliyetlerini sağlamak amacıyla Kişisel Veriler'i aşağıda belirtilen şartlarla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilir. BUDDY, kişisel verileri hizmet sağlayıcıları, iş ortakları ve BUDDY'nin ticari faaliyetlerini destekleyen kuruluşlar ile paylaşabilir. BUDDY, Kullanıcı'nın, kanunun ve ilgili düzenlemelerin izin verdiği şekilde Kişisel Verileri diğer üçüncü kişilerle de paylaşabilir. Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, BUDDY'ye, iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, iştiraklerine, temsile yetkili üçüncü kişilere, BUDDY'nin iştiraklerine ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile BUDDY tarafından Kişisel Verilerinize erişim izni verilen üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Rızanız ve Haklarınız

BUDDY tarafından mevzuata uygun olarak işlenen Kişisel Verilerinize ilişkin KVKK kapsamındaki haklarınıza, BUDDY tarafından [Web Sitesi Adresini Giriniz] adresli internet sitesinde yayınlanan "Veri Sahiplerine Başvuru Usul ve Esasları" uyarınca BUDDY'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir:

- Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

- Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

BUDDY, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay vermemeniz halinde, bu durumun belirli hizmetlere erişimi kısıtlayabileceği veya engelleyebileceği konusunda sizi bilgilendirir. Kişisel Verileriniz veya işbu Veri Koruma Politikası ile ilgili sorularınız veya talepleriniz olması halinde Uygulama'nın İletişim bölümünde verilen e-posta adresine yazarak veya işbu Sözleşme'de belirtilen e-posta adresine bildirim göndererek BUDDY ile iletişime geçebilirsiniz.

Veri Güvenliği

BUDDY, işlenen Kişisel Verilerin niteliğini dikkate alarak, Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini, doğru ve güncel olmasını, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesini, yetkisiz erişim, paylaşım ve zarara karşı korunmasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda BUDDY tarafından Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak ve KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. Ancak BUDDY, Web Sitesi'nin/Uygulama'nın ve sunucularının virüs veya zararlı unsur içermediğini ya da bu güvenlik önlemlerine rağmen Kişisel Verilerinize üçüncü kişiler tarafından erişilmeyeceğini, değiştirilmeyeceğini veya yok edilmeyeceğini garanti etmez. Üye İşyerleri, Üye İşyeri Siteleri ve kullanıcılarının verilerine ilişkin kendi veri güvenliği önlemlerinden sorumludur.

Kişisel Verilerin Saklanması: BUDDY, Kişisel Verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında, Kişisel Verileriniz BUDDY tarafından ilgili mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Veri Koruma Politikasındaki Değişiklikler: BUDDY, işbu Veri Koruma Politikası hükümlerini Web Sitesi'nde/Uygulama'da yayınlamak veya Kullanıcılara elektronik ortamda göndermek suretiyle tek taraflı olarak revize etme hakkını saklı tutar. İşbu Veri Koruma Politikası'nın revize edilen hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, BUDDY değişiklikleri öğrenmek için işbu Veri Koruma Politikası'nı periyodik olarak gözden geçirmenizi tavsiye etmektedir. BUDDY, Kullanıcı'nın işbu Veri Koruma Politikası'nda yapılan değişiklikleri takip etmemesinden sorumlu değildir.

İletişim ve Bildirimler: İşbu Veri Koruma Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, talebiniz veya öneriniz olması halinde Uygulama'nın İletişim bölümünde verilen e-posta adresine yazarak veya işbu Sözleşme'de belirtilen e-posta adresine bildirim göndererek BUDDY ile iletişime geçebilirsiniz. BUDDY, soru, talep ve önerilerinize en kısa sürede yanıt verecektir.

Ek 2: BUDDY Çerez Politikası

Bir kullanıcı olarak performansınızı ve deneyiminizi iyileştirmek için web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu Çerez Politikası bunu nasıl yaptığımızı açıklamaktadır.

Çerezler nedir?

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınızda (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitesi performansını ve işlevselliğini iyileştirmenin yanı sıra web sitesi sahibine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılırlar.

Çerezleri neden kullanıyoruz?

Çerezleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanıyoruz: Temel Çerezler: Bunlar web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir. Sayfada gezinme, güvenli erişim, resim ve medya yükleme gibi temel özellikleri etkinleştirirler.

Performans Çerezleri: Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve karşılaştığınız hatalar hakkında bilgi toplayarak web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu anlamamıza yardımcı olur. Herhangi bir kişisel bilgi toplamazlar.

İşlevsel Çerezler: Bu çerezler, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için web sitesinin dil veya bölge gibi tercihlerinizi hatırlamasını sağlar.

Reklam Çerezleri: Biz ve reklam ortaklarımız bu çerezleri ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunmak için kullanabiliriz. Ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılırlar.

Analitik Çerezler: Web sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için analiz araçları kullanıyoruz. Bu, hizmetlerimizi geliştirmemize ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olur.

Kullandığımız Çerez Türleri:

Birinci taraf Çerezler: Bunlar ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından ayarlanır.

Üçüncü Taraf Çerezleri: Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitesinden ayrı olarak üçüncü taraf etki alanları tarafından ayarlanır. Google Analytics ve sosyal medya platformları gibi kendi çerezlerini ayarlayan üçüncü taraf hizmetleri kullanabiliriz.

Oturum Çerezleri: Bunlar, tarayıcınızı kapattığınızda veya web sitesinden ayrıldığınızda sona eren geçici çerezlerdir. Belirli özelliklerin düzgün çalışması için gereklidirler.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler, siz tarayıcınızı kapattıktan sonra bile belirli bir süre boyunca cihazınızda kalır. Tercihlerinizi ve eylemlerinizi birden fazla ziyarette hatırlamak için kullanılırlar.

Çerez Tercihlerinizi Yönetme:

Çerezleri çeşitli şekillerde kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Çerezleri kaldırmanın veya engellemenin kullanıcı deneyiminizi etkileyebileceğini ve web sitesinin bazı bölümlerinin artık düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın:

Çerezleri kabul etmek, reddetmek veya silmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Rehberlik için tarayıcınızın Yardım işlevini kontrol edin.

Çerez Onay Araçları: Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, çerezleri kabul etmenizi veya reddetmenizi sağlayan bir çerez onay başlığı ile karşılaşabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Opt-out: Üçüncü taraf hizmetleri tarafından sağlanan opt-out özelliklerini kullanarak belirli üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Şu anda tarayıcı "Do Not Track" sinyallerine yanıt vermediğimizi lütfen unutmayın.

Veri Koruma Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

BUDDY, işbu Veri Koruma Politikası hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. BUDDY’nın Veri Koruma Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

İletişim

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiselverilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Buddy@buddyperformance.com adresine iletebilirsiniz