User Agreement

##1.Taraflar
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Etiler Mah. Nispetiye Cd. Özden SK. No:13/8, Beşiktaş 34467 İstanbul adresinde mukim Buddy Yönetim ve Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (kısaca “BUDDY” olarak anılacaktır) ile Buddy Uygulaması’na üye olmak için işbu Sözleşmede yer alan şartları ve hükümleri kabul eden “Kullanıcı” arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.
##2.Tanımlar
İşbu sözleşmede büyük harfle başlayan kelimeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
İlgili Mevzuat: İşbu Sözleşme çerçevesinde ya da işbu Sözleşme kapsamındaki hizmet ve/veya servislere ilişkin yürürlükte bulunan ilgili tüm yasa, yönetmelik, ikincil mevzuat ve/veya her türlü idari ve yasal düzenlemeyi,
Buddy Uygulaması: İnternet erişimi bulunan akıllı mobil cihazlara yüklenerek ve Kullanıcı’nın, uygulama üzerinden talep edilen bilgileri iletmesi ile kullanılan, Üye İşyerleri ve onların kayıtlı kullanıcılarının Buddy’nin sunduğu performans yönetimi ve değerlendirmesi Servisleri’nden yararlanmayı sağlayan, Üye İşyerleri ve kullanıcılarının geri bildirim alma, verme, performans takibi, raporlama, rozet, puan ve ödül kazanma aktiviteleri ile ilgili içeriklerden haberdar edilmesini sağlayabilen bir mobil uygulama servisidir.
Kullanıcı: BUDDY ile işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni akdederek Buddy Uygulaması’na üye olan kişiyi,
Üye İşyeri: Buddy Uygulaması müşterileri, hizmet ve/veya servis kullanımına yönelik Buddy Uygulaması’na dâhil olmuş şirket ve kurumları,
Üye İşyeri Platformları: Üye İşyerleri’nin hizmet sunumuna ilişkin süreçlerini gerçekleştirdiği Üye İşyerleri’ne ait bilgi sistemleri altyapısı, kullanmakta olduğu İK uygulamaları, internet sitesini, mobil uygulamasını veya herhangi bir platformu,
Üye İşyeri Servisleri: Buddy Uygulaması içinde sözkonusu üye şirkete sunulan hizmet/servisleri,
Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, Buddy Uygulaması’na ve bağlantılı olduğu sistem ve/veya altyapıya ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla BUDDY’nin kontrolü haricinde ve BUDDY’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olayları,
ifade eder. İşbu Sözleşme’de yer almayan tanımlar ve kısaltmalar İlgili Mevzuat’ta belirtilen anlamları taşıyacaktır.
##3.Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcı’nın BUDDY tarafından geliştirilen Buddy Uygulaması’ndan faydalanmasına ilişkin şartların ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Kullanıcı, Buddy Uygulaması’na üye olarak, tek bir uygulama aracılığıyla bireysel ve ekip arkadaşlarının performansına ve kariyer gelişimine dair verilerine, Üye İşyerleri’nin sunduğu ödül, yan hak, raporlar ve diğer bazı insan kaynakları hizmetlerine erişme, bu hizmetlerden yararlanma ve uygulama içerisinde yer alabilecek diğer hizmetlere ulaşma imkânına sahip olur.

##4. Sözleşmenin Onaylanması
Kullanıcı kendisine gönderilen email link’i vasıtasıyla Buddy mobil uygulaması üzerinden Buddy Uygulaması’na üye olabilir. Her Buddy Uygulaması kullanıcısı, BUDDY ile yapmış olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
##5. Hizmetler
Buddy Uygulaması kullanıcılarına internet ortamında ve mobil cihazlarda (Telefon, tablet) geri bildirim alma-verme, performans yönetimi süreçlerinin takibini yapma, iş arkadaşları ve iş gereği iletişimde bulundukları müşteri ve tedarikçi ilgili kişileri ile paylaşımda bulunma, çalıştıkları firma kurumsal süreç yazılımı ile entegre olunması durumunda, kurumsal iş süreçleri yazılımı, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile veri alışverişi yapma ve buna ilişkin sair hizmetleri sunar.
##6. Buddy Uygulaması Kullanıcı Sistemi
Her Buddy Uygulaması kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği, çalıştığı Buddy Uygulaması müşterisi firma sistem yöneticisinin ya da ilişkide olduğu bir başka firma sistem yöneticisinin daveti ile kendi adına kayıtlı bir "e-posta" adresi üzerinden kayıt olur. Kişisel bilgiler ve "şifre" bilgileri kullanıcının kendisi tarafından doldurulur.
Kayıtlı e-posta adresi her üyeye özeldir ve aynı e-posta adresi ile birden fazla üyelik yapılamaz.
Her kullanıcının Buddy Uygulaması üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e- posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Buddy Uygulaması sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
"Şifre" sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Buddy Uygulaması, talep üzerine kullanıcının Buddy Uygulaması sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Buddy Uygulaması şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
Buddy Uygulaması, kullanıcılarını yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Buddy Uygulaması, kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Buddy Uygulaması sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilecek ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
Buddy Uygulaması sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri hakları, Buddy Uygulaması kullanıcısının bağlı olduğu Buddy Uygulaması müşterisi firmaya aittir. Sistemin bireysel olarak kullanımında, bu haklar Buddy Uygulaması kullanıcısına aittir.
##7. Kullanıcının Yükümlülükleri
Kullanıcı, Buddy Uygulaması hizmetlerinden yararlandığı sırada,
Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Buddy Uygulaması’da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Buddy Uygulaması üyeliğinin sona erebileceğini;
Buddy Uygulaması sistemine kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
Buddy Uygulaması tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Buddy Uygulaması'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
Buddy Uygulaması hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Buddy Uygulaması ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Buddy Uygulaması müşterisi firma ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Buddy Uygulaması'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, kötüye kullanım tespit edildiğinde Buddy Uygulaması’nın paylaşımı yayınlamama hakkı olduğunu;
Buddy Uygulaması' da sunulan hizmetlere Buddy Uygulaması tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Buddy Uygulaması'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Buddy Uygulaması'un sorumlu tutulamayacağını;
Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Buddy Uygulaması’un sorumlu olmayacağını;
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıklarının genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Buddy Uygulaması’a devredildiğini;
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
Diğer kullanıcıların Buddy Uygulaması sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
Buddy Uygulaması sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde BUDDY’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan

sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde BUDDY’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Buddy Uygulaması üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
Buddy Uygulaması hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Buddy Uygulaması sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Buddy Uygulaması'dan tazminat talep etmemeyi;
Buddy Uygulaması'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Buddy Uygulaması'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
Buddy Uygulaması'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
Buddy Uygulaması sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Buddy Uygulaması’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.
##8. Buddy Uygulaması'na Tanınan Yetkiler
Buddy Uygulaması kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
BUDDY tarafından Buddy Uygulaması internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Buddy Uygulaması, kullanıcının Buddy Uygulaması sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Buddy Uygulaması'nın sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
Buddy Uygulaması, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Buddy Uygulaması kullanıcısı, bir firma çalışanı olarak ya da firmadan gelen davet ile sisteme kayıt olması durumunda, Buddy Uygulaması müşterisi ile BUDDY arasında yapılan firma sözleşmesi maddeleri Buddy Uygulaması kullanıcısını bağlayıcı niteliktedir.
##9.Kişisel Verilerin Korunması
BUDDY, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve EK-1’de yer alan “BUDDY Veri Koruma Politikası” açıklamalarında belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir. BUDDY, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, İlgili Mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile birlikte BUDDY’in 6698 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, kişisel verilerinin 6698 Sayılı kanunda ve İlgili Mevzuat’ta yer alan hukuki sebeplerin/düzenlemelerin yanında iş geliştirme, reklam faaliyetleri sürdürme, analitik faaliyetler yürütme, hizmet kalitesi sağlama, Buddy Uygulaması’nın operasyonelliğini devam ettirme, izinsiz ve hileli kullanımları tespit etme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere “BUDDY Buddy Veri Koruma Politikası” kapsamında işlenebileceğini kabul etmektedir. “BUDDY Buddy Veri Koruma Politikasında” yer alan amaçlarla ve İlgili Mevzuat’a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışına üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda aktarabilecektir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin BUDDY’in anlaşmalı olduğu yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi veya kuruluşlarda, işbu Sözleşme’de yer alan amaçlarla ve İlgili Mevzuat’a uyumlu olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder.
##10. Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
Buddy Uygulamasına ilişkin bütün içerik, veritabanı, arayüz, tasarım, metin, imge, kodlar ve benzeri tüm bileşenler BUDDY’e ait olup, Kullanıcı, mezkur bilgi, içerik ve verileri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Buddy Uygulaması’na erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Kullanıcı; BUDDY’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar ve işlemler yapamaz veya hazırlayamaz.
##11. Kanuni Zorunluluklar
İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Buddy Uygulaması sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.
##12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
##13. Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, sisteme kayıt olmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. Kullanıcı’nın, üyelik kaydı yapması ile üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kayıtsız ve şartsız kabul ettiği anlamına gelir.
##14. Fesih
Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
##15. Diğer Hükümler
###15.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen Buddy Uygulaması kullanımından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez veya kiralayamaz.
###15.2. İşbu sözleşme ile BUDDY’e tanınan hakların tam ve zamanında kullanılmamış olması BUDDY’in söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
###15.3. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait veri tabanlarında, sunucularında ve/veya mobil uygulama üzerinde tutulan elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve her türlü elektronik kayıtların muteber olarak bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
###15.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkânsız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.
#EK:1 BUDDY VERİ KORUMA POLİTİKASI
BUDDY, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere, İlgili Mevzuat uyarınca size ait kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş olup kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini kabul eder.
BUDDY Buddy Veri Koruma Politikası, Kişisel Verilerinizin, BUDDY tarafından nasıl ve hangi amaçla işlendiğini ve korunduğuna dair bilgi kazanmanız ve mümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Gizlilik Politikasının Kapsamı
İşbu Veri Koruma Politikası sadece Buddy Uygulaması dâhilindeki kişisel verileri kapsamakta olup, BUDDY’in kontrolü dışındaki uygulamalar, Üye İşyerleri’ne ait iletişim kanalları, web

siteleri ve platformlar aracılığıyla toplanan bilgileri, Üye İşyeri Siteleri’nin, uygulama üzerinden topladığı bilgileri veya kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üye İşyerleri’nin kendi web siteleri ya da sair kanallar yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden BUDDY sorumlu değildir.
Tanımlar
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Verileriniz hangi yollarla elde edilmektedir?
Verilerinizi toplamaktaki temel amacımız size güvenli, kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir hizmet/servis sağlamaktır. İlgili Mevzuat’ta yer alan hükümler haricinde, BUDDY ve BUDDY adına hareket eden hizmet sağlayıcılar, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan izin kapsamında ve izin verilen şekilde sizinle ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır. Verilerinizi, aşağıdaki yöntemleri kullanarak toplamaktayız:
Üye İşyeri ve Kullanıcı Tarafından Doğrudan Temin Edilen Veriler: Bu veriler, Kullanıcıların Uygulama’yı kullanmaları öncesinde veya sırasında, Kullanıcıların kendilerinin ve/veya Üye İşyerleri’nin doğrudan BUDDY’e sunmuş oldukları Kişisel Verileri ifade eder. Bu Kişisel Veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından BUDDY’e verilen tüm kişisel verileri kapsar.
Uygulamayı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: BUDDY’in sunduğu hizmet sırasında, Uygulama vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır.
Verilerin toplanmasına ilişkin olarak hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığına dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
Hangi Veriler Toplanmaktadır? BUDDY’in topladığı veriler, kullandığı hizmetler ve özelliklere bağlıdır ve işbu başlık altında, BUDDY tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

 • Kimlik Doğrulama Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı soyadı, e-mail adresi ve iletişim adresi, kullanıcıların üyelik bilgileri, varsa Uygulama için kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları,

 • Demografik Veriler: Kullanıcılar tarafından sağlanmış olması halinde, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, tercih edilen dil, meslek bilgileri.

 • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Uygulama tarafından gerçekleştirilebilecek memnuniyet anketi ya da benzer anket sonuçları, çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerik konusunda bilgi tutulmaksızın hangi tür mesajlar (text, video vb.) gönderildiği, aktif olunan zaman aralıkları, takip edilen servislerin neler olduğu, Uygulama ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulama’ya son giriş tarihi ve Uygulama kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler ile Kullanıcılar bakımından varsa diğer servisler nezdinde toplanan ödül programlarına ilişkin analitik veriler,

 • Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verisi ile birlikte yakındaki baz istasyonları ve Wi-Fi etkin noktalarını tanımlayan veriler ve IP adreslerinden çıkarılan konum verileri ile gezinti verileri buna dahildir.

 • Puan, Rozet Kazanım Verileri: Kullanıcıların uygulamayı kullandıkları süreçte kazandıkları parasal ve parasal olmayan yan hak kapsamındaki kazanım verileri

 • Cihaz Verileri: Cihaz markası, Cihazın işletim sistemi, Telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi
  KVKK’nın ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen Anonim Veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Veri Koruma Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
  Toplanan Veriler Ne Şekilde Kullanılmaktadır? İşbu Veri Koruma Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir. Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 • Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, şirket içi değerlendirme, promosyon ve fırsat bildirimi, hizmet analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, uygulama üyeliğinin başka cihazlara taşınabilmesi amacıyla işlenmektedir.

 • Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, iş geliştirme amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, İş geliştirme, mevcut servislerin kullanılabilirliği, pazarlama, reklam, profilleme, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi ve hizmet kalitesinin kullanım alışkanlıklarına göre iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 • Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak ve Kullanıcının tercih etmesi halinde, Konum temelli servislerin sunulması, konum bazlı fırsat ve kampanyaların sunulması, denetimi ve kontrolü amacıyla işlenmektedir.

 • Uygulamaya giriş yapan kullanıcıların Uygulama için servis satın alan Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol amacıyla işlenir.

 • Uygulamanın üzerinde çalışacağı cihaz ile optimum kullanım deneyimi sağlaması ve
  kullanılan dil ile uyumlu şekilde çalışmasını temin etmek amacıyla işlenmektedir.

 • İş geliştirme ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kullanım alışkanlıkları ile izinsiz
  ve hileli kullanımın tespit edilmesi için söz konusu veriler kullanılmaktadır. Bu verilerin işlenmesine yönelik olarak kesinlikle iletişim izlenmesi gibi bir amaç bulunmamaktadır.

 • Kullanıcıların talep etmesi durumunda, Kullanıcıların iletişimlerinin yedeklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yedekleme verileri kapsamında, Kullanıcıya gelen ve kullanıcı tarafından gönderilen mesajlar sadece kullanıcının talebi durumunda arşivlenecektir. Kullanıcılar, yedekleme özelliğinin kullanmak istediklerinde, yedekleme verilerine erişim sağlayabilecektir.

 • Kullanıcıların, Uygulamayı yükledikleri cihazda kayıtlı olan kontaklarından hangilerinin Uygulamayı kullandığına ilişkin tespit yapılabilmesi için işlenmektedir.
  Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir? Yukarıda detayları verilen Kişisel Veriler, BUDDY’nın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya anlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve KVKK kapsamında kurulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Veri Koruma Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilindeişlenecektir.
  Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır? BUDDY, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, İlgili Mevzuat’ta yer alan düzenlemeler ( kişisel verilerin hukuka uygun işleme şartları) saklı kalmak kaydıyla, işbu Veri Koruma Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Buna ek olarak, Kullanıcıların kişisel verileri, yürürlükteki ve ilgili mevzuatlar kapsamında görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların, iletişim kurmak amacıyla diğer kullanıcılarla paylaştıkları her türlü iletişim içerik kapsamındaki üçüncü taraflarla gerçekleştirilen paylaşımlar bu maddenin kapsamında değildir. BUDDY, Kişisel Verileri yukarıda belirtilen kategoriler dâhilinde işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından ya da yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.
  Haklarınız Aşağıda belirtilen başvuru kanalı vasıtasıyla Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
  isteme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
  yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
  verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
  zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  Kişisel Verileri Saklama Süresi; BUDDY, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Veri Koruma Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Kullanıcı, söz konusu uygulamayı cihazından silerek pasif hale getirecektir. Mevcut bilgileri ise arka tarafta tutulacak ancak kullanılmayacaktır. Buna ek olarak, BUDDY, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
  Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz; BUDDY, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. BUDDY, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Veri Koruma Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. BUDDY, işbu Veri Koruma Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan riayet etmesi için gerekli önlemleri alır. Ancak Uygulama üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde ve Uygulama’da üçüncü sunulan işlemler sırasında Kullanıcı tarafından verilen bilgiler konusunda, BUDDY herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
  Veri Koruma Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
  BUDDY, işbu Veri Koruma Politikası hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. BUDDY’nın Veri Koruma Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
  İletişim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Buddy@BUDDY.com.tr adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.